Logo_TOBM_dropshad


Om ’t voor iedereen gezellig te houden zijn dit onze huisregels.

Binnen ons bedrijf hangen opname camera’s voor uw en onze veiligheid.

Aanwijzingen van de directie, personeel en/of portier dienen altijd te worden opgevolgd.

Bij het bestellen van alcoholische dranken wordt op leeftijd gecontroleerd.

Het uitdragen van expliciete voorkeuren in gedrag en/of kleding is niet toegestaan.

Alle vormen van agressie ,ongewenste intimiteiten en provocerend gedrag zijn niet toegestaan.

Roken is toegestaan, buiten op een minimale afstand van 2 meter vanaf de trap.

Hard en/of soft-drugs mogen niet in uw bezit zijn tijdens het betreden van ons bedrijf, ook onder het onder invloed zijn van
hard en/of soft-drugs is niet toegestaan.

Wapens in welke vorm dan ook mogen niet aanwezig zijn in ons bedrijf.

Consumptie verplicht, het is niet toegestaan om eigen consumpties of etenswaren te nuttigen.

Uw kleding dient schoon te zijn en geen hinderlijke geur af te geven.

Glaswerk mag alleen naar buiten bij een open terras tenzij er een evenement verordening van toepassing is.

Zorg dat u ons bedrijf altijd rustig verlaat , zodat u geen overlast voor de omwonende veroorzaakt.

Huisdieren binnen niet toegestaan, zomers op het terras zijn ze natuurlijk van harte welkom.